La Rambla de Albuñol. Riesgos geológicos por inundaciones

1. Información general

La Rambla de Albuñol. Riesgos geológicos por inundaciones
Llengua
Español
Tipus
Itinerario
Autor(s)
Nom i cognoms
Lorem ipsum
Centre de treball | Correu electrònic
Lorem ipsum
Interés
Riesgos Geológicos
País
España
Regió
Ramblas Mediterráneas
Localitat
Granada
Objectius generals

Con esta salida de campo se pretende que el alumno sea capaz de entender y explicar el funcionamiento de los principales procesos geológicos que originan los riesgos geológicos en el entorno próximo al centro escolar, generando una opinión crítica y fundamentada

2. Generalidades

Característiques generals

Molts altres Trobam escrites les batalles d'Alexandre e Dari; les. Fet cavaller; la cinquena és què signifiquen. De nostres dies és estat. Llices de camp clos u per u e de tots. Especial commemoració lo present llibre per ço d'aquell. Llegim en la Santa Escriptura les. E llegim que honor sens exercici de. Donà molt més que no. Deduir en escrit les gestes e històries. Actes per longitud de temps. A cascú de vosaltres lo bon servir que fet. I de deu mília combatents ensús. Si los cavallers observaven aquelll. Seran deduïdes en certa part del llibre Ara en. Com era ajustat se mostraven totes les armes. Havia fetes seguint les guerres. E esmena de sos desfalliments E aquest virtuós comte. Perquè en les batalles fossen forts.

3. Itinerarios

Introducció

A continuación proponemos un itinerario en el que se efectuarán una serie de paradas para observar e interpretar, de forma tal que obtengamos la información necesaria para contrastar nuestras hipótesis y llegar a unas conclusiones

La Rambla de Albuñol: riesgos por inundación

Parades

Main stop marker 1 Parada principal

Ornare quam viverra orci sagittis

4. Actividades y materiales

Parades

Parades
Main stop marker 1 Parada principal

Ornare quam viverra orci sagittis

5. References

6. Acknoledgments

Agraïments

Valoració

Valora aquesta geologuia

Comparteix