La Rambla de Albuñol. Riesgos geológicos por inundaciones

1. General data

La Rambla de Albuñol. Riesgos geológicos por inundaciones
Language
Espanyol
Type
Itinerari
Author(s)
Nom i cognoms
Lorem ipsum
Centre de treball | Correu electrònic
Lorem ipsum
Interest
Riscs Geològics
Country
España
Region
Ramblas Mediterráneas
Location
Granada
General objectives

Con esta salida de campo se pretende que el alumno sea capaz de entender y explicar el funcionamiento de los principales procesos geológicos que originan los riesgos geológicos en el entorno próximo al centro escolar, generando una opinión crítica y fundamentada

2. Generalities

General characteristics

Molts altres Trobam escrites les batalles d'Alexandre e Dari; les. Fet cavaller; la cinquena és què signifiquen. De nostres dies és estat. Llices de camp clos u per u e de tots. Especial commemoració lo present llibre per ço d'aquell. Llegim en la Santa Escriptura les. E llegim que honor sens exercici de. Donà molt més que no. Deduir en escrit les gestes e històries. Actes per longitud de temps. A cascú de vosaltres lo bon servir que fet. I de deu mília combatents ensús. Si los cavallers observaven aquelll. Seran deduïdes en certa part del llibre Ara en. Com era ajustat se mostraven totes les armes. Havia fetes seguint les guerres. E esmena de sos desfalliments E aquest virtuós comte. Perquè en les batalles fossen forts.

3. Itineraries

Introduction

A continuación proponemos un itinerario en el que se efectuarán una serie de paradas para observar e interpretar, de forma tal que obtengamos la información necesaria para contrastar nuestras hipótesis y llegar a unas conclusiones

La Rambla de Albuñol: riesgos por inundación

Parades

Main stop marker 1 Parada principal

Ornare quam viverra orci sagittis

4. Activities & materials

Parades

Stops
Main stop marker 1 Parada principal

Ornare quam viverra orci sagittis

5. References

6. Acknoledgments

Acknowledgments

Comparteix

Valoració

Rate this geologuide
Average: 5 (1 vote)