Avís legal

GEOCAMP és un espai obert a la publicació d’itineraris de camp de contingut geològic per part de geòlegs i/o docents de Ciències de la Terra de qualsevol nivell educatiu. Convidem a tothom a enviar les seves contribucions.

En el portal GEOCAMP entenem com a “llistat” dintre de “Geologuies” el conjunt de materials (textos i imatges) capaços d’aportar informació descriptiva i tutorial que facilitin el coneixement geològic a partir d’un contacte directe amb el medi.

Els itineraris publicats a GEOCAMP pretenen ser una eina al servei de l’Ensenyament de la Geologia. És per això que, el seu interès prioritari s’ha de centrar en l’ús didàctic del Patrimoni Geològic regional. No es tindran en consideració les “guies de camp especialitzades” o els simples “inventaris d’àrees i indrets d’interès geològic.”

La publicació d’un itinerari al web GEOCAMP requereix l’acceptació per part dels autors de les normes establertes, el compliment d’un procediment d’edició i la submissió dels originals a un procés de revisió.

Els continguts d’un itinerari proposat per publicar a GEOCAMP hauran de ser originals. Qualsevol inclusió de textos, fotografies o figures no originals haurà de ser citada i/o autoritzada oportunament.L’idioma de publicació serà el castellà. Sobre la base de la versió en llengua espanyola, s’admetran versions en altres llengües.

Els itineraris acceptats per ser publicats seran incorporats al portal GEOCAMP en un format pdf. Els autors renuncien expressament als drets de copyright sobre els seus itineraris i autoritzen la seva utilització sempre que s’especifiqui la seva procedència. No obstant, queda prohibida la reproducció total o parcial de textos o imatges amb finalitats comercials.