Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Mitjans de transport

Gairebé totes les activitats de camp en Geologia es basen en l’observació i descripció dels materials i els processos en un contacte directe amb el medi. Així, quan parlem del transport ens referim als mitjans que ens permeten desplaçar-nos i aproximar-nos a l’àrea d’estudi. Al marge de la influència de la meteorologia i el cost econòmic, els mitjans de transport més habituals presenten certs “avantatges” i també alguns “inconvenients”:


A peu

A peu

Avantatges

 • major contacte amb el medi
 • apropiat per a recorreguts propers

Inconvenients

 • poc pràctic per a destinacions allunyades
 • poc pràctic per a recorreguts massa llargs
 • els diferents ritmes originen fragmentació del grup

Bicicleta

En bicicleta

Avantatges

 • té un atractiu afegit
 • permet parar on es vulgui
 • apropiat per a recorreguts curts

Inconvenients

 • poc pràctic i perillós per a grups nombrosos
 • major risc en vies transitades
 • cal preveure petites avaries

Cotxe particular

En cotxe particular

Avantatges

 • major autonomia
 • accessibilitat en les aproximacions
 • apte per gairebé tots els medis

Inconvenients

 • poc adequat per a grups molt nombrosos
 • major risc per a conductors novells
 • poques possibilitats de treball fora de les parades

Tren

En tren

Avantatges

 • possibilitat de treball en el recorregut
 • atractiu per a distancies llargues
 • permet observar el paisatge

Inconvenients

 • limitat als trajectes i parades existents
 • condicionat als horaris
 • molèsties als passatgers

Autocar

En autocar

Avantatges

 • permet definir el recorregut precís
 • apropiat per a grups escolars
 • adaptabilitat a horaris

Inconvenients

 • dificultats d’accés a alguns afloraments
 • poc apropiat per a grups petits

Transport metropolità

En transport metropolità

Avantatges

 • apropiat per a recorreguts urbans
 • pràctic per a l’accés individual

Inconvenients

 • no existent per a recorreguts interurbans
 • poc apropiat per a grups nombrosos