Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Consells de seguretat i comportament en el treball de camp

Excursionistes enmig d'una carretera de muntanya

 1. Tingueu present que el treball de camp sempre és potencialment perillós. Penseu que els afloraments que s’estudien (cingleres, pedreres etc.) són zones que de per si representen un risc.
 2. Aneu ben equipats, particularment en situacions extremes de temperatura, pluges, esforç físic, etc.
 3. Digueu a algú on aneu a fer treball de camp, sobretot si aneu sols i en particular si es tracta de zones aïllades o poc habitades. Porteu sempre el telèfon mòbil.
 4. Useu un casc si treballeu en llocs on puguin caure pedres (cingleres, vessants pronunciades, mines, pedreres etc.). Recordeu que les caigudes de pedres poden tenir lloc de manera sobtada i sense que es puguin preveure tot i que són més habituals durant i després de les pluges i gelades.
 5. Si heu de treballar en afloraments a peu de carretera (sobretot si aquestes són molt transitades i amb mala visibilitat) ens serà molt útil vestir una armilla reflectant i usar senyals que adverteixin de la nostra presència.
 6. Si s’entra en una propietat privada caldrà demanar permís per a accedir-hi. Això és particularment important quan es tracta de camins on s’especifica clarament la prohibició de circular-hi. En el cas de visitar explotacions mineres (a cel obert o subterrànies) no només caldrà el permís formal sinó també caldrà fer-ho saber a la oficina de l’explotació (perill de voladures etc.).
 7. Cal tenir especial cura en no malmetre i deixar tal com es troben els tancats i filats pel bestiar.
 8. Aneu en compte amb els gossos que vigilen propietats. Legalment han d’estar lligats, però sovint això no és així. Generalment no seran agressius, si s’acosten intenteu mantenir la calma i no els agrediu a no ser que us fereixin (recordeu que porteu un martell).
 9. Sigueu respectuosos amb els afloraments, no els malmeteu innecessàriament ni els guixeu. Si heu de pintar nombres a la roca o n’heu de prendre mostres, feu-ho amb discreció.
 10. Feu un ús racional del martell, sobretot en zones molt visitades i abstingueu-vos del seu ús en zones d’especial interès geològic. Tingueu present el perill que suposen les petites estelles que es poden desprendre de la roca en usar el martell. Si cal es poden usar ulleres de protecció.
 11. El treball de camp en entorns desconeguts pot tenir perills amagats (les pujades de la marea us poden deixar aïllats en penya-segats costaners, crescudes sobtades de rius o rambles, etc.). Deixeu-vos aconsellar per la gent de la zona.
 12. En un grup gran, les persones amb alguna malaltia o indisposició important ho han de notificar al responsable (persones amb asma, problemes cardíacs, vertigen etc.).
 13. Si porteu el vostre cotxe a la sortida sigueu molt prudents: és molt perillós conduir cansat, fent distàncies llargues i per carreteres que no es coneixen.

Adaptat i modificat del “codi pel treball de camp en geologia” de la Societat Geològica de Londres i “seguretat en les sortides de camp geològiques” de la Universitat de Southampton.