Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

L’estudi d’afloraments

Les roques conformen com sabem la part sòlida de la Terra, però la superfície terrestre està coberta, normalment, per una capa de vegetació que ens impedeix la seva observació. Per això, cal buscar llocs determinats on la roca es presenti nua de vegetació i puguem estudiar-ne totes les seves característiques. Aquests llocs on podem observar la roca en diem afloraments.

Els afloraments poden ésser naturals, com a conseqüència de l’erosió d’un riu, del mar, etc., de manera que observem un tall en el paisatge, on hi apareixen els materials que el formen.

Sovint els afloraments que observem són artificials, o sigui, són fruit de l’acció humana. En aquest cas es tracta, per exemple, de talls fets al construir una carretera, una via del tren, o en explotacions de materials com a les pedreres.

Tal de roca que presenta estratificacions verticalsGeòloga al costa d'una roca que presenta estratificacionsVista general d'una muntanya o la vegetació dels vessantsSecció de roca on es veuen les estretificacions del terreny