Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Model of diagram: inferences guide, recommended for beginners

Model de fitxa: guia d'inferències, recomanat per als que s'inicien