Hierarchisation of geological field observations

Jerarquització de les observacions de camp en geologia