Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Pautes d’observació per a l’estudi d’afloraments

Les pautes que us proposem les trobareu a l’esquema adjunt. Així, el plantejament és treballar a mode de “zoom”, començant per emmarcar la zona que volem estudiar dins de les grans unitats geològiques i, a continuació, estudiar els afloraments. Cada aflorament caldrà situar-lo, a partir de mapes i de la descripció general de l’indret. L’estudi geològic de l’aflorament el començarem amb la seva observació a una certa distància que ens permeti definir les unitats que el formen, desprès ens hi acostem per estudiar cada una de les unitats definides i els materials que les formen. Finalment, dibuixarem el tall geològic de l’aflorament i en farem la seva interpretació. La informació obtinguda en una sèrie d’afloraments ens permetrà obtenir una visió geològica de la zona estudiada.

Els passos a seguir són els següents: (veure esquema)*

Dibuix d'una persona preguntant-se per les pautes d'observació per a l'estudi d'afloraments
Dibuix de dues persones observant un terreny
Dibuix d'una persona observant els estrats d'un terreny
Dibuis de dues persones, una picant el terreny amb un pic i l'altre fent annotacions

Dibuix de dues persones observant minerals amb lupa

Dibuix de dues persones rumiant sobre les dades obtingudes a peu de terreny
 
 

*Segons Bach, J.; Brusi, D.; Domingo, M. y Obrador, A. (1988). Propuesta de una metodología y jerarquización de las observaciones del trabajo de campo en Geología. Henares: Revista de Geología, 2: 319-325