Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Estudi de les mostres

Tall de terreny amb els diferents minerals i materials identificatsPer a cada unitat definida caldrà recollir com a mínim una mostra per estudiar les seves característiques. A partir d'ella podrem esbrinar el nom i la classificació de la roca.

A part de la mostres corresponents a les unitats definides, podrem recollir i estudiar altres mostres procedents d'altres punts de l'aflorament: de l'mineral de precipitació de les esquerdes, d'alguna fòssil trobat, etc.