Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Situació de l'aflorament en les grans unitats de relleu

Per iniciar un itinerari busquem un lloc que tingui la millor vista panoràmica possible. Aquesta posició ens permetrà introduir les grans unitats de relleu definides en l'entorn on ens trobem i, a més, situar els llocs que es volen visitar en aquest context geològic.

Per ajudar-nos a introduir les unitats de relleu se sol utilitzar un mapa on l'alumne pugui visualitzar la disposició d'aquestes unitats i les pugui relacionar amb el que està observant.

L'exemple que presentem permet veure la relació entre les unitats de relleu de la zona central de Catalunya (les Serralades Costaneres Catalanes i la Depressió Central Catalana) i la seva relació amb un dels itineraris clàssics com és el de la riera de Sant Jaume.

Vista de la vall de Llobregat des d'un cim de Montserrat

 

Mapa amb l'itinerari de la Riera de Sant Jaume