Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Visió de prop de l'aflorament

Ens aproparem a l'aflorament per confirmar les observacions que hem fet des de lluny i per estudiar els materials a nivell de mostra. Serà necessari per a cada unitat de les considerades:

  • Estudiar la seva estructura: es podran fer mesures d'inclinació dels plans de capa, esquerdes, falles, etc. S'hauria de fer ja una hipòtesi per classificar la roca en un dels grans grups.
  • Buscar la situació més idònia per recollir una mostra.
  • Per a tot el conjunt, s'haurà de:
  • Visionar-de prop per observar zones d'especial interès, per exemple, les zones de diaclasat, de fractura, estructures internes de les capes...