Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

Visió de conjunt de l'aflorament

Des d'una posició que ens permeti veure tot l'aflorament:

  • Delimitarem en l'aflorament la capa de vegetació, la de sòl i la de subsòl.
  • Procurarem delimitar unitats de materials dins del conjunt rocós, a partir sobretot de la color o de la posició en què es troben.
  • Ens fixarem en aquells elements dins de cada unitat que ens permetin desentranyar la seva estructura: línies que ens marquen l'estratificació (presència de capes), contactes discordants entre unitats, diàclasis, falles...
Vista d'una tall natural de terreny i el seu dibuix esquèmatic en paper