Geòlegs fent anotacions en una sortida a la muntanya

On anem

El patrimoni geològic es defineix com el conjunt de recursos naturals, majoritàriament no renovables, entre els quals podem trobar formacions rocoses, estructures geològiques, acumulacions sedimentàries, formes del terreny, o jaciments minerals, petrològics o paleontològics, que permeten reconèixer, estudiar i interpretar al camp l'evolució de la història geològica de la Terra. En un sentit ampli, s’assumeix que també poden tenir aquesta consideració els llocs on s’observen evidències dels processos actius que transformen el planeta i, d’altra banda, els espais i equipaments oberts al públic on s’exposa, es conserva i s’estudia una part del patrimoni geològic real.

El patrimoni geològic de cada territori conforma un mosaic de gran interès que tenim al nostre abast. El primer pas per a conèixer, posar en valor i promoure mesures per la conservació del patrimoni geològic és la seva catalogació i descripció. EL GEOCAMP vol contribuir a aquest objectiu.

La selecció dels llocs on realitzar les activitats de camp té a veure amb els interessos particulars dels afeccionats o estudiosos de la Geologia. Tanmateix, les sortides que es fan en els diversos nivells d’ensenyament tenen més a veure amb:

  • els continguts de les assignatures que estem cursant
  • la geologia regional de l’entorn més proper
  • la disponibilitat de temps per realitzar les activitats de camp
  • l’accessibilitat dels llocs en funció del mitjà de transport utilitzat

Sigui quin sigui l’indret escollit és important situar la zona des d’un punt de vista geogràfic i conèixer anticipadament les característiques geològiques regionals.

Per tal de facilitar-vos aquesta primera aproximació us facilitem els següents blocs informatius: